10

Apărăm drepturile românilor lucrători în Europa

la venituri și pensii decente.

Cea mai importantă resursă a Uniunii Europene sunt oamenii.

Europarlamentarii Dreapta Unită vor acorda o atenție prioritară inițiativelor UE privind munca, formarea profesională, reconversia profesională și pensia. Continentul nostru trece prin criza îmbătrânirii și Uniunea are nevoie de politici active de reconversie și o mai bună organizare a forței de muncă.

Uniunea Europeană trebuie să gestioneze cu maximă urgență problemele create de transformarea industrială (mai ales, în contextul creșterii Inteligenței Artificiale).

Recunoașterea competențelor dintr-un stat membru în altul trebuie să fie ușoară, rapidă și orientată spre susținerea cetățenilor, nu spre blocaje. Măsurile minime de protecție socială sunt prea diferite și prea izolate, Uniunea trebuie să se îndrepte spre standarde comune. Românii trebuie să se bucure de o minimă protecție socială la standarde europene, fie că lucrează în România, fie că muncesc în alte țări europene. Munca trebuie încurajată și sistemele de protecție socială trebuie croite astfel încât căutarea activă a unui loc de muncă, reconversia și dezvoltarea profesională să fie încurajate.

Europarlamentarii Dreapta Unită vor fi activi în susținerea măsurilor care să atingă aceste obiective la nivel european. Viitorul guvern al Dreptei Unite va implementa activ legea Venitului Minim de Incluziune, care transformă asistența socială spre măsuri active de ocupare a locului de muncă.


Realitatea post-pandemie:
rearanjarea relațiilor de muncă în beneficiul cetățenilor


Piața muncii s-a schimbat. Constrângerile, dar și oportunitățile de dezvoltare profesională s-au schimbat. Sunt lucruri probate prin argumente date de toate analizele făcute și înainte, dar mai ales după pandemia de COVID. Documentând și înțelegând foarte bine noile realități, europarlamentarii Dreapta Unită vor sprijini adaptarea legislației europene în materia programului de lucru astfel încât să acomodeze mai bine disponibilitatea de lucru a angajaților cu nevoile și cu posibilitățile de remunerare ale angajatorilor.

Fără a îngrădi dreptul la odihnă al angajaților și încurajând flexibilitatea în materia locului/programului de muncă, europarlamentarii Dreapta Unită vor sprijini reglementări care să deschidă cât mai multe posibilități de muncă agreate (modificarea Direcției europene privind posibilitatea, la cererea angajatului, de modificare a programul de muncă/odihnă în acord cu recentele decizii ale CJUE). 


Vom urmări insistent respectarea drepturilor românilor care lucrează în alte țări UE


Atât europarlamentarii Dreapta Unită, cât și viitoarea guvernare națională vor urmări în mod insistent respectarea drepturilor de cetățeni europeni ale românilor care muncesc în alte state europene sau care au muncit acolo și acum trebuie să se bucure de pensia lor legitimă.

Indiferent unde ai lucrat, la îndeplinirea condițiilor de pensionare, accesul la pensia comunitară trebuie să fie simplu.

Oamenii trebuie să simtă respect și pe perioada în care lucrează, dar și în momentul pensionării.

Lucrătorii trebuie să se bucure de pensia completă plătită la timp.

UE trebuie să asigure drepturi complete pe baza contribuțiilor. În Regulamentele europene ((CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009) privind schimbul de informații din domeniul sistemelor de securitate socială vom propune și insista să existe un termen limită până la care toate țările UE să răspundă solicitărilor privind informațiile necesare pentru pensionare, în vederea eliberării  deciziei cu celeritate. Acest termen (care va fi agreat pe baza consultărilor) va disciplina mai ales structurile competente (casele de pensii) care astăzi - câtă vreme în Regulament se vorbește despre „un termen rezonabil” - procesează dosarele și în trei ani.

România are cei mai mulți muncitori mobili din UE, aceștia fiind esențiali atât pentru economia României, prin transferul de fonduri înapoi în țară, cât și pentru țările-gazdă, acolo unde anumite sectoare economice sunt dependente de forța de muncă din sudul și estul Europei.

Obiectivul UE trebuie să fie: cât mai mulți angajați beneficiind de contracte individuale de muncă, cele care asigură cel mai bine protecția socială a unui angajat, inclusiv la pensionare. Acest lucru nu înseamnă că nu se recunosc noile forme de muncă/alte tipuri de relații contractuale. Pentru toate acestea trebuie să se ajungă la o reglementare optimă care să stabilească un sistem minimal de protecție socială.

Nu funcționează astăzi, la potențialul dorit, politicile publice privind asistența în căutarea unui loc de muncă. Nu sunt eficiente nici politicile privind formarea/recalificarea profesională. În loc să fie statul principalul actor responsabil în această materie, vom milita ca entitățile private (în primul rând angajatorii) să fie în centrul programelor de pregătire (inclusiv la viitorul loc de muncă). Activitatea de consiliere pentru un loc de muncă trebuie deschisă și pentru entități private calificate care să devină partenerii statului în proiecte comune. Programele de pregătire trebuie să conțină dezvoltarea de aptitudini pentru competențe digitale, pentru competențe cu ajutorul cărora forța de muncă va face față evoluției inteligenței artificiale/tehnologizării. Din această perspectivă, eforturile noastre vor viza inclusiv încurajarea de parteneriate școală – angajator pentru creșterea șanselor de încadrare în activități conforme cu pregătirea dobândită.

Susținem ca digitalizarea și simplificarea relațiilor de muncă să devină o temă importantă între prioritățile europene.

Semnalul se poate da de la nivelul instituțiilor europene care să devină un reper în folosirea serviciilor digitalizate în relațiile de muncă. Pentru lucrătorii part-time, simplificarea relațiilor de muncă, reducerea poverii administrative sunt cu atât mai importante.

Noile forme de muncă (gig economy), parte a realității de zi cu zi, constituie o prioritate pentru europarlamentarii Dreapta Unită. Abordarea noastră este următoarea: nu statul trebuie să gestioneze acest domeniu, ci platformele de intermediere trebuie să beneficieze de un statut recunoscut în UE, iar acestea să poată oferi și suport în relația colaboratorilor cu instituțiile statului.

La fel de importantă este pentru noi simplificarea procedurilor de recunoaștere a calificărilor. Vom pune pe agenda UE extinderea acestor recunoașteri. Cele cinci categorii de beneficiari ai Cardului profesional european (asistente, farmaciști, fizioterapeuți, ghizi montani, agenți imobiliari) trebuie să fie completate cu altele.


Calificări pentru români
în orice țară UE


Piața de pregătire a forței de muncă trebuie să devină una cu adevărat europeană. Având în vedere mobilitatea forței de muncă, și accesul la programele de pregătire trebuie să fie deschis în orice țară vizată de un cetățean european în căutarea unui loc de muncă. Concret, considerăm că un cetățean din orice țară europeană trebuie încurajat să caute programe de pregătire (și) într-o altă țară europeană astfel încât să devină cât mai ușoară integrarea lui pe piața muncii din spațiul european.

  • Europarlamentarii Dreapta Unită vor fi activi în dezbaterile de la nivel european privind: salariul minim, pensia minimă, contribuind activ la organizarea de dezbateri publice înainte de luarea unor decizii.
  • Europarlamentarii Dreapta Unită vor continua să sprijine dosarele legislative care să asigure o mai mare siguranță pentru șoferii de TIR. Vom solicita creșterea bugetului pentru asigurarea unei mai bune siguranțe pentru șoferi și vom folosi diplomația bilaterală pentru a ne asigura că statele europene oferă condiții decente și sigure de tranzit pentru șoferii din România.

Este dreptul românilor să lucreze în Europa, dar aceștia trebuie să beneficieze o protecție socială reală și condiții de muncă bune.

Ne vom asigura că românii vor avea acces la locuri de muncă bune și bine plătite în UE!

11
O Europă prosperă cu un mediu curat.